Tervetuloa Jouhtenisen metsästysseura ry:n kotisivuille
klikkaa kuvaa > nettivinkki: lisätietoja näädästä
logo_jms
Kotisivu
Jouhtenisen metsästysseura

Riistanhoito

RiistanhoitoRiistanhoitosuunnitelma

Riistanhoitojaosto vastaa riistanhoidon käytännön järjestelyistä.
Seuralle on Pohjois-Savon riistanhoitopiirin neuvoja Veijo Miettinen laatinut aikanaan riistanhoitosuunnitelman 1980-luvulla, jota ei ole päivitetty sen jälkeen. Suunnitelman perusajatuksena on se, että seuran alue on jaettu riistanhoitolohkoihin, jotka ovat Punnonmäen, Virmaanpään, Jouhtenisen, Hautolahden ja Kuuselan alueet. Seuran jäsenten pitäisi itsenäisesti hoitaa riistaa omilla lohkoillaan.


Riistapellot/pöntöt/nuolukivet
Telkänpönttöjä on alueen järville levitetty runsaasti. Hirville on nuolukiviä viety maastoon vuosittain parisenkymmentä kappaletta. Haapoja kaadetaan jäniksien ruokapöytään.

Tempauspäivä riistalle
Riistanhoitopiirin tempaukseen päivä riistalle on osallistuttu vuosittain ja tällöin on viety maastoon nuolukiven lisäksi heinää sekä kaadettu haapoja pupujusseille.

Pienpetopyynti
Seuralla ja jäsenillä on käytössään noin 40 pienpetojen pyyntiin tarkoitettuja loukkuja, joilla saadaan vuosittain saaliiksi lukuisia supeja ja minkkejä. Pienpetojen pyyntikilpailu järjestetään vuosittain.


Riistakannan kolmiolaskenta
Riistakannan kehitystä seurataan kolmiolaskennan avulla, joka toteutetaan yhdessä Koskenkylän Riistapoikien kanssa. Kolmio sijaitsee molempien seurojen alueella Matolammen, Koskisen ja Jouhtenisen muodostaessa kolmioitten kärkipisteet. Talvilaskenta on toteutettu lähes joka vuosi, mutta kesälaskennassa on ollut toivomisen varaa. Hirvikantaa seurataan jälkilaskennalla metsästyksen yhteydessä sekä hirvihavaintokortin avulla.

RKTL Riistakantojen arviointi » ohjeet ja lomakkeet

Riistakolmiokartta Matolampi-Koskinen-Jouhteninen » klikkaa kartallePöntöt, nuolukivet ja haavat ovat osa riistanhoitotyötä
pönttö vesilinnulle

riistanhoitoa - nuolukivi

riistanhoitoa

Copyright © 2005-2015 Jouhtenisen metsästysseura ry, kotipaikka Kuopio, Prh:n reknro 73.979