Tervetuloa Jouhtenisen metsästysseura ry:n kotisivuille
tervastulilla
logo_jms
Kotisivu
Jouhtenisen metsästysseura

Toiminta


ToimintaYleistä Jouhtenisen metsästysseuran toiminnasta

Metsästystä, riistanhoitoa ja muuta toimintaa

Metsästysseuran tärkein toimintamuoto on nimensä mukaisesti metsästys, mutta seuran toimintaan kuuluu metsästyksen ja riistanhoidon lisäksi paljon muutakin joko metsästykseen liittyvää harrastustoimintaa tai muuta toimintaa. Kaikkien jäsenten tulisi osallistua seuran toimintaan kykyjensä ja vointinsa mukaisesti. Jäsenyys seurassa tulisi tuottaa iloa ja hyötyä niin seuralle kuin jäsenellekin. Jäsenyys vaikuttaisi parhaimmillaan kaksisuuntaisesti. Toimintaa suunnitellaan seurassa vuodeksi kerrallaan. Toimintasuunnitelma hyväksytään vuosikokouksessa helmikuussa. Seuran johtokunta laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi, jonka vuosikokous hyväksyy omin lisäyksin. Toimintasuunnitelman yhteydessä hyväksytään talousarvio, minkä mukaan myös jäsenmaksun suuruus määräytyy.

Toimintasuunnitelmassa otetaan kantaa mm. seuraaviin asioihin:
-    riistanhoito
-    riistakannat ja riistalaskennat
-    metsästys
-    ampuma- ja kilpailutoiminta
-    kenneltoiminta
-    koulutus ja neuvonta
-    tiedotus ja yhteistoiminta

Toiminnassamme tärkein on metsästys, joka jakaantuu hirvenmetsästykseen ja muun riistan metsästykseen.

Ampuma- ja kilpailutoiminta

Ampuma- ja kilpailutoiminta on Jouhtenisen metsästysseurassa ollut suhteellisen aktiivista, ja tähän seuran toimintaan on osallistunut myös joitakin seuran ulkopuolisia henkilöitä. Kesällä pidetään hirvenjuoksuja, jotka ovat viime vuosina muuttuneet hirvihölkäksi. Aikaa ei ole enää otettu lainkaan. Osallistujia on ollut 10-20 ja kisoja kesässä pidetään noin viidet.

Talvella on järjestetty hirvenhiihtoja. Osallistujia on ollut 15-20 kerrallaan ja aseena pienoiskivääri, jota ei ole tarvinnut kantaa mukanaan, niin kuin oikeassa hirvenhiihdossa pitää kantaa.
Seura on osallistunut Karttulan rhy:n hirvenhiihtoihin ja hirvenhiihtoviesteihin yleensä aktiivisimmin Karttulan metsästysseuroista. Hirvimerkkisäännöillä järjestetyt ampumakisat kuuluvat vuosittaiseen toimintaan ja osallistutaan Karttulan rhy:n hirvimerkkikisaan.

Talvella on järjestetty pilkkikisat jäsenille perheineen ja kesällä mato-onkikisat samalla tavalla. Näiden kisojen osanottomäärät ovat olleet korkeahkot (30-50). Kalastuksen lisäksi näihin tapahtumiin kuuluvat perinteisesti kahvi- ja makkaratarjoilut.

Seuran jäsenille perheineen on pyritty järjestämään vuosittain jäsenilta majalla, jossa hyvien tarjoilujen lisäksi on ollut leikkimielinen kisa, jossa lajivalikoimiin on kuulunut mm. tikanheitto, ajanarvaus, tarkkuuskävely, matkan arviointi ja itikantappo.

Vuosittain palkitaan hirvipeijaisissa seuramme paras urheilija ikuisesti kiertävällä "Iso Porkkana" -pokaalilla. Tähän kilpailuun otetaan mukaan noin kymmenen kilpailua, ja pisteitä kertyy kustakin kilpailusta aina sen mukaisesti, miten paljon on seuran jäseniä osallistunut juuri siihen kisaan. Arvokkaimmat kilpailut tässä mielessä on paljon jäseniä mukaan vetävät kisat kuten esim. mato- ja pilkkikisat.

Kilpailutuloksia » klikkaa tästä

Kenneltoiminta

Metsästykseen liittyvää toimintaa on myös kenneltoiminta. Seuran alueella on järjestetty muiden pohjois-savolaisten yhdistysten toimesta vuosittain useita koirakilpailuita, joihin on myönnetty järjestämisluvat, jos kisat eivät ole häirinneet omaa toimintaamme liiaksi. Seuran jäsenet ovat toimineet oppaina kisoissa.

Tiedotteet

Seuramme toiminnasta on pyritty ilmoittamaan vuosittain muutamalla jäsenkirjeellä. Omat kotisivut ovat tärkeä tiedotuskanava toiminnastamme.

Tiedot toimintakertomukseen

Vuosittain johtokunta laatii seuran edellisen vuoden toimintakertomuksen, jossa pyritään sanallisen kertomuksen lisäksi myös osoittamaan numeroin, mitä toimintaa meillä on ollut. Tämän takia tulisi jokaisen seuran jäsenen palauttaa toimintapistekortti määräaikaan mennessä seuran sihteerille, jotta kaikki toiminta kirjautuisi muistiin. Mikäli toimintapistekorttia ei palauteta, niin jäsenen katsotaan haluavan tukea seuraa rahallisesti ja osallistuvan näin seuran toimintaan. Kortteja palautuu vuosittain reilut kolmekymmentä ja vajaat parikymmentä jättää syystä tai toisesta kortin palauttamatta.

Toimintakertomus vuosi 2015


JOUHTENISEN METSÄSTYSSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2015.
 
HALLINTO JA JÄSENET:
Johtokunta                   Nimi                                        toimikausi
Puheenjohtaja              Heikki Miettinen                          2015
Varapuheenjohtaja        Tapio Kajan                            2011-2016.
Jäsenet                        Tuija Pulkkinen                       2007-2015.
                                   Marko Ryyttäri                        2014-2016.
                                   Reino Lytter                            2015-2017.
                                   Pauli Tenhunen                       2012-2017.
                                   Reijo Karttunen                       2014-2015.
Sihteeri ja rahastonhoitaja Tuija Pulkkinen
Toiminnantarkastajat Markku Miettinen ja Antero Järveläinen
Varalla Pauli Mertanen ja Vilho Julkunen.
 
Johtokunta piti kuusi kokousta.  Vuosikokous oli 24.2.2015, ja syyskokous 9.8.2015.
Jäsenmäärä 1.1.2015 oli  52 henkilöä.( 1 jäsen erosi, ja tilalle tuli 1 uusi koejäsen)
 
Kiinteistöt:
Yhdistys omistaa 16.11.1966 ostetun 3 ha kiinteistön RN:o 12:45 nimeltään Hirvikumpu.  Metsästysmajan huollosta on vastannut majajaosto.  Majalla pidettiin siivoustalkoot 9.5.2015.  Pihkainmäen koululaiset yöpyivät majalla syksyllä.
 
Jaostot:
Ampuma-ja kilpailujaosto:
Vetäjä: Tapio Kajan, jäsenet: Mika Karhunen, Joni Suomalainen, ja Pauli Tenhunen.
Hirvijaosto:
Vetäjä: Matti Kukkonen, jäsenet: Antero Järveläinen, Heikki Miettinen, Tapio Kajan, Mika Karhunen, ja Reino Lytter.
Majajaosto:
Vetäjä: Marko Ryyttäri, jäsenet: Matti Jäntti, Veikko Lytter, Mauri Paloperä, ja Jarmo Tenhunen.
Riistanhoitojaosto:
Vetäjä Tuija Pulkkinen, jäsenet: Erkki Karhunen, Mika Karhunen, Markku Miettinen, Pasi Tenhunen ja Marko Räsänen.
 
Riistanhoito:
Riistapeltoja oli metsästysmajalla, ja Häyrylän kosteikolla. Vesilintujen ruokintalauttoja oli 2  kuttajärvellä.  Nuolukiviä on viety maastoon n. 25 kpl. Suolaa ja heinää on viety jäniksille, ja metsäkauriille.  Ruokintakatoksiin on viety heinää, ja rehukaalia majalta. Linnunpönttöjä huollettiin.
12 jäsentä sai pienpeto saalista, joita olivat 15 supia, 2 kettua, 6 minkkiä, 1 mäyrä, ja 6 näätää.
 
Riistakannat ja riistalaskennat:
Riistakolmiolaskennat suoritettiin helmikuussa, ja 25.7.2015.  Syksyllä hirvenmetsästyksen yhteydessä laskettu hirvet ja palautettu hirvihavaintokortti luonnonvarakeskukselle. Jääväksi kannaksi arvioitiin n. 14 hirveä, mikä on noin 3,2 hirveä/1000ha.
Petoyhdyshenkilöinä toimivat Reijo Karttunen ja Tuija Pulkkinen.
 
Metsästys:
Riistakiintiö ei ollut enää käytössä.  Metson metsästys kiellettiin kokonaan , ja kauriin metsästys sallittiin. Häyrylänmäellä oleva yksityinen riistakosteikko rauhoitettiin pienriistan osalta.
Vieraskorttijärjestelmä on edelleen käytössä. Lupia myyvät Pauli Mertanen , ja Markku Miettinen. Markulla myynnissä myös majavan pyyntiluvat.
Kuusi jäsentä sai saaliiksi pienriistaa, joita olivat 8 rusakkoa, 4 jänistä, 14 kyyhkystä, 19 sorsaa, 2 tavia, ja 1 haapana.
Yhdistys oli mukana koko karttulan rhy:n alueen ilveksen metsästyksen yhteisluvassa, joka käytti kaikki kolme pyyntilupaa.
 
Ampuma,-ja kilpailutoiminta:
Perinteiset 6-seuran hirvenhiihdot olivat Karttulanlahdenkoululla 14.3.2015.
Pilkkikilpailu oli 22.3.2015 autuaanlammella.
Hirvenkävelyt järjestettiin 8 kertaa, ja hirvenhiihdot 2 kertaa.
Hirvikisa, haulikkokisa, ja 10-juoksua  oli kylmässämäessä 23.8.2015.
Mato-onkikilpailu järjestettiin Etelä-Karttulan kylätoimikunnan kanssa yhteistyössä autuaanlammella 3.7.2015.
Pienoishirvikilpailu 10-juoksua oli 9.8.2015 majalla.
 
Kenneltoiminta:
Haukkukoetuomarikortin omistaa Reijo Karttunen, Matti Kukkonen, Heikki Miettinen, Pasi Tenhunen ja Tuija Pulkkinen.
Koirat osallistuivat haukkukokeisiin ja näyttelyihin.  Ewen (Matti Kukkonen) paras sijoitus oli kolmas, ja 88,5 pistettä.  Topi (Matti Kukkonen) paras sijoitus oli toinen, ja 72,5 pistettä. Ukko(Pauli Tenhunen) pärjäsi näyttelyissä erinomaisesti, ja Kara(Pasi Tenhunen)paras tulos oli 88 pistettä pitkässä kokeessa.
 
Koulutus ja neuvonta:
Jäseniämme osallistui seuraaviin koulutuksiin:
SML, metsästysseuratoiminta, karhunmetsästyskurssi,  tuomarikoulutus, ja
hirvijohtajien koulutus.
Tiedotustoiminta ja yhteistoiminta:
Yhdistyksen kotisivut ovat olleet toiminnassa vuodesta 2005 lähtien.
Hirvipeijaiset järjestetään seuraavan kerran vuonna 2017, kun yhdistys täyttää 60 vuotta. Maanvuokraajille  on jaettu paistit niitä odotellessa.
Karttulan rhy:n ampumakokeiden valvojina ovat toimineet Matti Kukkonen ja Tuija Pulkkinen.
Matti Kukkonen on Karttula rhy:n hallituksen jäsen, ja riistaneuvoston jäsen.
Jäsenkirjeitä laitettiin 1 kpl, ja n. 60 sähköpostia jäsenille.
 
Huomionosoitukset:
Jäsenet:
 Mauri Paloperä täytti 50-vuotta.
 Risto Kolehmainen 60-vuotta
 Veikko Lytter 60-vuotta.
 Matti Karttunen 70-vuotta
 
 
 
                                           
 Tapahtumakalenteri
Lue lisää »

Kilpailutuloksia
Lue lisää »

Metsästysseuran toimintalomakkeita

* Seuran oma lomake »
  toimintapistekortti

* MKJ:n lomakepalvelu


Copyright © 2005-2015 Jouhtenisen metsästysseura ry, kotipaikka Kuopio, Prh:n reknro 73.979